Udruga osoba s invaliditetom Blato

udruga osoba s  invaliditetom “Vincenca” Blato osnovana je u studenom 2008. godine. U Udrugu se slobodno i dobrovoljno udružuju osobe s invaliditetom , članovi njihovih obitelji, ostali građani i pravne osobe koje svojim radom žele pomoći Udruzi u svrhu unapređivanja kvalitete života osoba s invaliditetom . Ona je neprofitna organizacija, a njen rad je javan.

 

Ciljevi udruge:

  • okupljanje osoba s  invaliditetom i ostalih članova u svrhu dobrovoljnog rada s osobama koje imaju posebne potrebe, radi unapređenja kvalitete njihova života, druženja, te promicanja zaštite njihovih interesa
  • okupljanje osoba s  invaliditetom radi razvijanja svih oblika pomoći i samopomoći
  • organiziranje pružanja međusobne pomoći članovima Udruge