Autoklub Blato darovao didaktička pomagala našoj Udruzi

Autoklub Blato darovao didaktička pomagala našoj Udruzi

U srijedu 27. veljače našu Udrugu su posjetili predstavnici udruge „Autoklub Blato" te nam uručili vrijednu donaciju u obliku didaktičkih pomagala (igračaka) za svakodnevni rad i edukaciju.

 

Djetinjstvo bez igre je nezamislivo, a igračka je sastavni dio igre. Ona je izazov i poticaj na aktivnost. Igrajući se njome dijete se zabavlja, istražuje te tako najlakše uči o svijetu odraslih.

 

Takve stimulativne didaktičke igračke su jako bitne za kvalitetan razvoj svakog djeteta, a posebno djeteta sa posebnim potrebama. One su osmišljene da kod djeteta razvijaju: pažnju, koncentraciju, logičko mišljenje i razumijevanje, motoričku koordinaciju emocionalnu ravnotežu te pozitivnu sliku o samome sebi.


Upravo ovakva didaktička pomagala, proizvod poznate hrvatske tvrtke "Linit design" iz Rijeke koja je specijalizirana za proizvodnju dječjih igračaka i didaktičkog materijala, a koji su izrađeni od prirodnih materijala - drva, uz korištenje ekoloških boja donirali su nam predstavnici Autokluba Blato.

 

Zahvaljujući njihovoj donaciji naša druženja i učenja bit će kvalitetnije, osmišljenija, ali i veselija.

 

Prigodom preuzimanja stimulativnih didaktičkih pomagala predsjednica Udruge Diana Radaić zahvalila se predstanicima Autokluba Blato na odazivu i svesrdnoj pomoći, te ih upoznala s radom i aktivnostima "Vincence".

Autoklub Blato darovao didaktička pomagala našoj Udruzi
Autoklub Blato darovao didaktička pomagala našoj Udruzi