Članstvo u Udruzi

 

Članstvo u Udruzi propisano je Statutom. Članovi Udruge su redovni članovi, članovi prijatelji, počasni i nominalni.

 • Redovnim članom može postati osoba koja u užoj obitelji ima osobu s posebnim potrebama kao što je osoba sa cerebralnom paralizom, mentalnom retardacijom, autizmom i drugim teškoćama u razvoju.
 • Članom prijateljem može postati svaka osoba koja želi sudjelovati u radu i promicanju interesa Udruge.
 • Počasnim članom postaje osoba osobito zaslužna za promicanje ideja i aktivnosti Udruge, a bira se na prijedlog Upravnog odbora i uz suglasnost Skupštine.
 • Nominalni članovi Udruge su osobe koji imaju posebne potrebe kao što je cerebralna paraliza, mentalna retardacija, autizam i druge teškoće u razvoju te ostale osobe s posebnim potrebama.

Članovi Udruge imaju pravo i obvezu:

 • promicati program Udruge i zauzimati se za njegovo oživotvorenje
 • sudjelovati u radu Udruge,
 • sudjelovati u akcijama i drugim skupovima Udruge,
 • svojim djelovanjem i ponašanjem pridonositi ostvarivanju ciljeva Udruge,
 • birati i biti biran u tijela Udruge,
 • provoditi odluke tijela Udruge,
 • čuvati ugled Udruge,
 • davati prijedloge, prigovore i mišljenja u vezi Udruge, te biti obaviješten o njezinom radu,
 • redovno plaćati članarinu,
 • biti obaviješten o radu Udruge,
 • nadzirati rad Udruge.