Likovno kreativne radionice

Svakog utorka i petka od 1700 - 2000 u prostorijama udruge održavaju se likovno-kreativne radionice.