"EDUKACIJA"

"EDUKACIJA"

"Učenje je kao veslanje uzvodno;

čim se prestane ,
odmah se kreće
     nazad ".
          Lao Ce