Međunarodni dan invalida 2011

Međunarodni dan invalida 2011

Međunarodni dan invalida obilježava se svake godine 3. prosinca od 1992. godine, kada je Glavna skupština UN-a usvojila rezoluciju kojom se pozivaju sve zemlje na obilježavanje toga dana s ciljem da se invalidnim osobama omogući jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno sudjelovanje u društvenom životu te da se građane podsjeti kako u njihovom susjedstvu žive osobe s invaliditetom i posebnim potrebama.

S tim ciljem Udruga osoba s posebnim potrebama “Vincenca” Blato zajedno je sa svojim članovima i prijateljima obilježila Međunarodni dan osoba s invaliditetom uz zajedničko druženje.

Međunarodni dan invalida 2011