ODRŽANA EDUKACIJA ZA UČITELJE, ODGOJITELJE I RODITELJE DJECE S POSEBNIM POTREBAMA

ODRŽANA EDUKACIJA ZA UČITELJE, ODGOJITELJE I RODITELJE DJECE S POSEBNIM POTREBAMA

Udruga Vincenca u suradnji sa Centrom znanja Profectus 16. i 17. veljače organizirala je edukaciju za učitelje, odgojitelje i roditelje djece s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju.Edukacija se odvijala u prostorijama OŠ Blato.

 

Na edukaciju su se odazvale odgojne i obrazovne ustanove sa otoka Korčule. Edukacija je bila popraćena konkretnim primjerima iz prakse koje uvelike pomaže razumijevanju i kasnije primjeni u nastavi.

 

Prema riječima sudionika edukacija je ispunila njihova očekivanja, ali također ukazala i na potrebu organizacije sličnih događanja.

ODRŽANA EDUKACIJA ZA UČITELJE, ODGOJITELJE I RODITELJE DJECE S POSEBNIM POTREBAMA