ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUGE "VINCENCA"

ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUGE "VINCENCA"
U četvrtak, 9.ožujka 2023. godine, u prostorijama Udruge održana je redovita godišnja skupština Udruge osoba s invaliditetom "Vincenca"Blato.
Skupštinu je otvorila predsjednica Udruge Diana Radaić, a nakon usvojenog Dnevnog reda Skupštinu je vodilo izabrano radno predsjedništvo; Diana Radaić, Dijana Joković te Nikolina Maleš.
Na Skupštini su podnesena izvješća i to: Izvješće o radu u 2022. godini, Financijsko izvješće za 2022. godinu te Izvješće Nadzornog odbora za 2022. godinu. Sva Izvješća su jednoglasno usvojena.
Nakon prihvaćanja Izvješća, prihvaćen je Plan rada i Financijski plan za 2023.godine godinu u kojoj Udruga planira nastaviti sa započetim projektima koji se najvećim dijelom odnose na odgoj i obrazovanje djece s teškoćama u razvoju.
Nakon radnog dijela Skupštine nastavljeno je zajedničko druženje članova na kojem su se razmjenjivale ideje i prijedlozi vezani za buduće.