PILOT PROJEKT "JUTRO U VINCENCI"

PILOT PROJEKT "JUTRO U VINCENCI"
Dana 01.09.2023. godine naša Udruga započela je s realizacijom pilot projekta „Jutro u Vincenci.“ Mjesto provođenja projekta je u prostorijama Udruge. Rad s korisnicima traje 5 sati dnevno od 08.00 do 13.00 h. Ciljevi ovog projekta su poboljšanje kvalitete života korisnika i njihovih obitelji, osposobljenosti u aktivnostima svakodnevnog života, povećanje realizacije razvojnih potencijala , poboljšanje socijalnih odnosa te razvoj pozitivne slike o sebi, prepoznavanje osobnih vrijednosti i osobnosti. Program i plan rada usmjeren je na unapređenje života, povećanje socijalne uključenosti osoba s invaliditetom kroz raznolike aktivnosti. Aktivnosti koje ćemo provoditi s članovima Udruge usmjerene su na uključivanje u život zajednice koristeći individualizirani pristup, uzimajući u obzir procjenu potreba članova. Aktivnosti se planiraju i provode u skladu s vještinama, interesima i ciljevima članova Udruge. Iste smo podijelili na temelju godišnjih doba, blagdana i potreba članova. Aktivnosti koje ćemo provoditi su aktivnosti izražavanja i stvaranja koje potiču kreativnost i maštu. Neke od aktivnosti usmjerene su na razvoj aktivnosti svakodnevnog života te kvalitetno provođenje slobodnog vremena za osobe s invaliditetom. Kako bismo povećali vidljivost Udruge, njen rad, ciljeve i potrebe članova Udruge surađivati ćemo s jedinicom lokalne samouprave, školama i vrtićima. Osim navedenih aktivnosti planiramo provedbu i edukativno-obrazovnih i komunikacijskih aktivnosti kako bismo razmijenili iskustva međusobno, podijelili informacije te stekli nova znanja i vještine. Provedbom navedenih aktivnosti nadamo se uspostavi pozitivne atmosfere, unapređenja socijalne uključenosti, međusobnog prihvaćanja članova Udruge, unapređenje kvalitete života, kvalitetnog provođenja slobodnog vremena te razvoja i izgradnja samopouzdanja i pozitivne slike članova. Za uspješnu i kvalitetnu provedbu navedenih aktivnosti zaslužni su Općina Blato, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva te zahvaljujući njihovoj potpori aktivnosti provode, Diana Radaić, učiteljica razredne nastave te Antonija Jovanov, mag.so c.pol.

 

PILOT PROJEKT "JUTRO U VINCENCI"
PILOT PROJEKT "JUTRO U VINCENCI"
PILOT PROJEKT "JUTRO U VINCENCI"
PILOT PROJEKT "JUTRO U VINCENCI"
PILOT PROJEKT "JUTRO U VINCENCI"
PILOT PROJEKT "JUTRO U VINCENCI"
PILOT PROJEKT "JUTRO U VINCENCI"
PILOT PROJEKT "JUTRO U VINCENCI"