Poziv članovima Udruge na redovnu skupštinu

Poziv članovima Udruge na redovnu skupštinu

Pozivamo Vas na redovnu godišnju Skupštinu Udruge osoba s posebnim potrebama Vincenca Blato, dana 15. prosinca 2017. (petak ) u prostorijama Udruge osoba s posebnim potrebama Vincenca Blato s početkom u 18:00 sati.

 

Dnevni red Skupštine je sljedeći:

     

  1. Otvaranje Skupštine;

  2. Utvrđivanje kvoruma, usvajanje dnevnog reda Skupštine, formiranje radnog tijela Skupštine te izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika;

  3. Plan rada i financijski plan Udruge osoba s posebnim potrebama Vincenca Blato za 2018. godinu;

  4. Donošenje Pravilnika o radu

  5. Razno

 

Srdačan pozdrav,

 

predsjednica

Diana Radaić