Poziv članovima Udruge na redovnu skupštinu

Poziv članovima Udruge na redovnu skupštinu

Pozivamo Vas na redovnu godišnju Skupštinu Udruge osoba s invaliditetom Vincenca u četvrtak, 9.ožujka 2023.godine, u  prostorijama Udruge s početkom u 16:00.sati


Dnevni red Skupštine je sljedeći:
     
   1. Otvaranje Skupštine;
  2.  Utvrđivanje kvoruma, usvajanje dnevnog reda Skupštine, formiranje radnog tijela Skupštine te izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika;
    3.Izvješće o radu Udruge u 2022.godini;
    4.Financijsko izviješće za 2022.godinu;
    5.Izvješće Nadzornog odbora za 2022.godinu;
    6.Plan rada i financijski plan Udruge za 2023.godinu;
    7.razno
 
Srdačan pozdrav,
 
predsjednica
Diana Radaić