STIGAO NOVI KOMUNIKATOR

STIGAO NOVI KOMUNIKATOR

 Na javnom pozivu za sufinanciranje programa i projekata koje raspisuje i provodi Zaklada "Hrvatska za djecu" našoj Udruzi odobrena su sredstva za provedbu projekta "Kroz radnu terapiju savladajmo naše poteškoće".

Jednim dijelom dobivenih sredstva Udruga je kupila Tobii komunikator tvrtke E-glas.

 

Riječ je o sofisticiranom uređaju zahvaljujući kojem korisnik komunicira s okolinom, a funkcionira preko pogleda. Komunikator Tobii prati pokrete očiju te praćenjem pogleda omogućava komunikaciju.

05.11.2019. stoigao je drugi komunikator koji  će koristiti korisnici naše  udruge koji  imaju  poteškoća sa komunikacijom

Projekt je pripremila i  prijavila  agencija Blara  d.o.o. u  suradnji  s udrugom Vincenca-Blato

STIGAO NOVI KOMUNIKATOR