SUDJELOVANJE NA IZOBRAZBI

SUDJELOVANJE NA IZOBRAZBI

Dana 27. i 28. rujna 2023. godine, Antonija Jovanov sudjelovala je na izobrazbi u organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Izobrazba je održana u Zadru u prostorijama IMPACT-a. Cilj izobrazbe bilo je usvajanje potrebnih znanja o mogućnostima financiranja za organizacije civilnog društva, te steći uvid u korisne informacije o porezu na dohodak te u pravni učinak ugovora o dodjeli bespovratnih potpora.

SUDJELOVANJE NA IZOBRAZBI
SUDJELOVANJE NA IZOBRAZBI
SUDJELOVANJE NA IZOBRAZBI
SUDJELOVANJE NA IZOBRAZBI
SUDJELOVANJE NA IZOBRAZBI